Kompleks Stawy Milickie SA w Rudzie Sułowskiej

Stawy Milickie

Powstawaniu stawów w Dolinie Baryczy sprzyjało naturalne ukształtowanie terenu. Barycz płynie bardzo wolno, ponieważ nachylenie terenu jest małe. Dzięki temu łatwo budowało się tu sztuczne zbiorniki, które często powstawały w wyrobiskach po wydobywanej rudzie darniowej.

W powstałych akwenach zaczęto hodować ryby. Wielkie zasługi na tym polu w Dolinie Baryczy mają cystersi, którzy byli inicjatorami w wielu dziedzinach, w tym w budowie stawów i hodowli ryb. Początki hodowli w Dolinie Baryczy szacuje się na XIII w. Sprzyjały temu liczne posty. Pierwsze źródła pisane dotyczące stawów pochodzą z XV w. Wiek XVI przyniósł rozkwit gospodarki stawowej. W wieku XVII łączna powierzchnia akwenów w Dolinie Baryczy, gdzie hodowano ryby, liczyła ponad 13 tys. hektarów (czyli dwukrotnie więcej niż dzisiaj). Jednak w XIX w. z powodu niewystarczającej ilości wody część zbiorników została zamieniona w pola uprawne.

Obecnie Stawy Milickie są spółką, której właścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Składają się z pięciu kompleksów stawów – Potasznia, Krośnice, Radziądz, Stawno oraz Ruda Sułowska. Należą do światowej sieci Living Lakes (żyjące jeziora). Na liście obok stawów znajdują się między innymi Bajkał, Morze Martwe, Balaton, Titicaca, Jezioro Wiktorii.

O regionie mówi się „karpiowe zagłębie” bo karp milicki jest najpopularniejszą rybą hodowaną w stawach w Dolinie Baryczy. Posiada mocny tułów o płaskiej stronie brzusznej; długa płetwa grzbietowa rozpoczyna się w najwyższym punkcie ciała. Cztery wąsiki, po dwa na dolnej i górnej wardze. Grzbiet ciemny, zielonkawo-brązowy lub szarozielony, boki jaśniejsze, ciemnooliwkowe ze złotym połyskiem, brzuch żółtawo- lub kremowo-biały. Płetwy nieparzyste szarawo-niebieskie, parzyste czerwonawe. Karp milicki jest hybrydą powstałą w wyniku skrzyżowania w latach 60. XX wieku linii karpia miejscowego, którego hodowla zapoczątkowana została w średniowieczu, z linią węgierską, celem uzyskania karpia o większej odporności, lepiej wygrzbieconego i bardziej umięśnionego. Obecnie jest to ryba szybko przyrastająca o wysokiej wydajności mięsnej. Od około stu lat stosuje się 3-letni system hodowli karpi. Ów cykl gwarantuje uzyskanie w warunkach milickich po 3 latach karpia hodowlanego o wadze od 1 do 3 kg (metoda Dubischa). Na jego wysoką jakość składają się: naturalna karma, stała opieka weterynaryjna i ichtiologiczna, ekologicznie czysty region oraz siedemset lat tradycji.

Dzięki powstaniu stawów i hodowli karpia Dolina Baryczy stała się wyjątkowym obszarem pod względem gospodarczym, kulturowym i przyrodniczym.


http://www.stawymilickie.pl/

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Hotel NATURUM - recepcja,

Od Poniedziałku do Niedzieli - 24 h