Pałac Maltzanów Milicz

Technikum Leśne

Pałac zbudowany w latach 1797-1798 wg projektu Carla Gottfrieda Geisslera dla rodziny von Maltzanów. W 1910 roku pałac częściowo przebudowano, a następnie dostawiono południowe skrzydło, w którym mieścił się dom zajezdny. Dokoła rozciąga się 50-hektarowy park krajobrazowy w stylu angielskim, który po dziś dzień zachęca przejezdnych oraz miejscowych do korzystania z jego wdzięków. Prawdopodobnie ze względu na niezwykłość przyrody, jak i dającego się odczuć ducha czasu. Na terenie parku można podziwiać niemal 80 gatunków drzew i krzewów. Najdawniejsze lata pamięta dostojny dąb o obwodzie 694 cm, królujący grupie mniejszych dębów oraz pomnikom przyrody, rosnącym na skraju obiektu. Park przecina urokliwa młynówka zasilająca okoliczne stawy. Prócz samej naturze warto przyjrzeć się usytuowanemu niedaleko grobowcowi hrabiego Andrzeja Maltzana i jego żony. Najbardziej znaną przedstawicielką rodu von Maltzanów jest najmłodsza córka Andrzeja i Ewy – Maria – ichtiolog, weterynarz, pisarka i działaczka opozycji antyhitlerowskiej, autorka książki „Bij w werbel i nie lękaj się”.

Dziś na terenie pałacu znajduje się znane Technikum Leśne. Jego nauczyciele i uczniowie w okresie trwania Dni Karpia w Dolinie Baryczy organizują zwiedzanie pałacu pt. „Noc w pałacu Maltzanów”. Można się wtedy zapoznać z niedostępnymi na co dzień pałacowymi pomieszczeniami czy posłuchać legend np. o sznurze pereł.

http://www.polskiezabytki.pl

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Sekretariat/ Dyżurka Technikum Leśnego, ul. Kasztelańska 1, od Poniedziałku do Piątku w godz. 08:00-15:00

 Internat Technikum Leśnego, Aleja ZHP 1, Sobota, Niedziela w godz. 09:00-18:00