Centrum Edukacyjno - Turystyczne Naturum Ruda Sułowska

Stawy Milickie SA

Dla gości CET NATURUM przygotowanych zostało szereg atrakcji edukacyjnych, odwołujących się do tradycji rybackich i walorów przyrodniczych regionu. Teraz można zabawić się w ornitologów obserwujących ptaki z wykorzystaniem profesjonalnych lornetek i lunet oraz poznać specyfikę regionu pod względem tradycji rybactwa Doliny Baryczy i metod hodowli ryb słodkowodnych. Warto wziąć udział w zajęcia Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM, polegających na zwiedzaniu Muzeum Tradycji Rybactwa, uczestnictwie w warsztatach edukacyjnych nt. ryb słodkowodnych i spektakularnych pokazach technik odłowowych. Dla najmłodszych niezapomnianą atrakcją będzie spacer ścieżką zmysłów, zwierzyniec oraz edukacyjny plac zabaw.  Zaspokoić głód można po drugiej stronie obiektu, gdzie znajduje się wyjątkowo urokliwe łowisko i restauracja (również punkt na Kolorowym Szlaku Karpia). Zdecydowanie najciekawszym doświadczeniem jest wzięcie udziału w organizowanym fotosafari. Uczestnicy mają okazję obserwować i fotografować ok 300 gatunków ptaków. Specjalnie przygotowane powozy konne poruszają się po biegnącej urokliwymi groblami, ścieżce edukacyjno - przyrodniczej, znajdującej się na udostępnionej turystom części rezerwatu "Stawy Milickie".

Kolorowego Karpia odnaleźć można idąć ścieżką w stronę minizoo i edukacyjnego placu zabaw

http://www.cet.stawymilickie.pl/pl,cet,57.html

AKCJA PROMOCYJNA - KOLOROWY SZLAK KARPIA na DNIACH KARPIA

PIECZĄTKA DOSTĘPNA:

Hotel NATURUM - recepcja,

Od Poniedziałku do Niedzieli - 24 h